pondělí 2. března 2015

Sobota 28.2.2015 – O Lužických Srbech s Doc. PhDr. Petrem Kaletou

V sobotu 28. února 2015 se uskutečnilo první setkání jarního semestru 9. ročníku Slánské akademie volného času, které bylo věnováno Lužickým Srbům. O těch nám přijel přednášet člen Společnosti přátel Lužice PhDr. Petr Kaleta , Ph.D. (Lužickosrbský institut v Budyšíně a Technická univerzita Drážďany). Někteří z nás si jistě vzpomenou na jeho přednášku věnovanou Ludvíku Kubovi a jeho vztahu k Lužici, která se konala při příležitosti Dne evropského dědictví ve Slaném v září 2013.¨
Nejprve se ujal slova PhDr. Vladimír Přibyl, aby všechny uvítal a připomněl, že tato přednáška svým způsobem vlastně navazuje na tu, kterou v r. 1937 přednesl v slánské sokolovně Ludvík Kuba na podobné téma a jež byla následně otištěna v Slánském obzoru. Poté již začal hovořit Dr. Kaleta, který nás seznámil s kulturní a politickou činností tohoto slovanského etnika v sousedním Německu.
Lužičtí Srbové jsou malým národem, jenž svým původem náleží k západním Slovanům a obývá historická území Horní a Dolní Lužice. Ty dnes náleží z větší části Německu (spolkové státy Sasko a Braniborsko) a z menší, v důsledku II. světové války, Polsku (např. část města Zhořelce). Dělení Lužice na dvě části se odráží také v jazyku jejích obyvatel (hornolužická a dolnolužická srbština) a jejich minulostí daném náboženském vyznání – katolická víra v Horní Lužici a reformovaná v Dolní Lužici. Ta také více podlehla germanizaci, a to již v 19. století. V některých obcích však ještě dnes zachovávají své lidové tradice. K nejznámějších z nich patří velikonoční jízdy, které jsou dnes i vyhledávanou turistickou atrakcí. Lidové kroje zde mají rovněž svá regionální specifika daná odlišným historickým vývojem.
Slovanské obyvatelstvo Lužic muselo po staletí čelit snaze o jejich poněmčení. V 19. století však zde podobně jako v Čechách proběhlo národní obrození, kterému se podařilo zachovat lužickosrbskému národu jeho řeč a svébytnou kulturu. Stalo se tak zásluhou tamních buditelů z řad inteligence, která podobně jako u nás vytvořila spisovnou formu obou variant tohoto jazyka a v ní tvořila významná umělecká díla. Významnými postavami tohoto zápasu byli Handrij Zeljer, Jan Arnošt Smoler, Jan Pětr Jordan, Michal Hórnik, Arnošt Muka, Mato Kosyk, Jakub Bart – Ćišinski a další. O národní probuzení se zasloužili také spolky – od r. 1847 Matice srbská a od r. 1912 Domowina, která dnes zastřešuje všechny lužickosrbské organizace.
Významnou podporu tato činnost získala také u okolních slovanských národů. Důležitou roli také hrála Praha, kde vzniknul v 18. století Lužický seminář, který měl vychovávat kněze pro katolickou oblast Horní Lužice, která v církevní správě podléhala pražskému arcibiskupství. V pozdějších dobách se tak mohli tam ubytovaní studenti setkávat s českými obrozenci, jakými byl Josef Dobrovský, Václav Hanka, Karel Jaromír Erben, Martin Hatala či Jan Evangelista Purkyně.
Česko-lužické vztahy však vřele pokračovaly i v dalších obdobích a jsou živé dodnes. Zásluhu na tom měli Adolf Černý, zakladatel české sorabistiky na Karlově Univerzitě, malíř a etnograf Ludvík Kuba, sorabista Josef Páta, historik Zdeněk Boháč a mnoho dalších. Čechy zajímající se o tuto problematiku sdružuje Společnost přátel Lužice, která pod různými názvy existuje již od počátku minulého století.
Velké ohrožení pro lužickosrbský národ znamenalo období nacismu, kdy byla jakákoliv činnost potlačována a jeho představitelé pronásledováni. V poválečné NDR došlo k obnovení státem podporovaných aktivit Lužických Srbů. Dnes i přes vstřícnost německé společnosti, která uznává všechna práva této národnostní menšiny, je její existence nadále ohrožena problémy, které přináší tato doba (ekonomické, demografické atd.). Zájemce znalý alespoň jednoho z tamních jazyků má však dnes možnost sám poznat aktuální situaci v tomto regionu prostřednictvím nezávislých lužickosrbských medií.
 Na závěr zodpověděl Dr. Kaleta otázky posluchačů a nám nezbylo než mu poděkovat za zajímavou přednášku okořeněnou ukázkou lužickosrbské populární hudby a těšit se na nějaké další setkání s ním. (Pavel Zděnovec)


Další fotografie naleznete zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat