úterý 22. ledna 2008

Slánská akademie - jaro 2008

Slánská akademie - jaro 2008. Slánská akademie volného času bude na jaře poněkud volně pokračovat v tématu - české středověké umění, kterému budou věnovány tři přednášky - úvodní vystoupení ing. arch. Petra Chotěbora (Správa Pražského hradu) a dále, pokud to dovolí pracovní povinnosti, dvě přednášky prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR).

Nově se v jarním semestru setkáme s PhDr. Jiřím Musilem, Ph.D. (Ústav pro klasickou archeologii FF UK Praha), těžiště jeho odborné práce leží v oblasti archeologie římských provincií. Chceme tak pokračovat v poznávání vlivu antického světa na kulturu střední Evropy. Mimo středověký blok pak vyslechneme přednášku PhDr. Milady Záborcové, Ph.D. (Ústav české literatury FF UK Praha) - "Tance smrti a česká středověká a barokní literatura posledních věcí člověka". S odborníkem na křesťanskou ikonografii Mgr. Janem Nepomukem Jiřištěm, který působí v Litoměřické diecézi, bychom se patrně rozjeli poznávat památky na Mělnicko, alternativou zůstává však stále jihočeská gotika v Alšově galerii na Hluboké.
Jak je patrné, slánská akademie nesleduje systematické vzdělávání v určité oblasti, jejím cílem je připomínání zajímavých úseků starobylé české a evropské kultury s tím, že nejvíce času je věnováno středověkému umění v Čechách.

Akademii bude možné, tak jako loni, navštěvovat buď jako řádný posluchač s tím, že jeho absolutorium bude zakončeno již zmíněnou úspěšnou zkouškou v závěru druhého semestru a získáním diplomu druhého ročníku Slánské akademie, nebo jako mimořádný posluchač, který nebude zkoušku absolvovat. Přednášky budou probíhat o sobotách dopoledne, a to tak jako v loňském roce v salónku bývalého slánského hotelu Grand.

Organizační změnou v akademii je skutečnost, že pořadatelem Slánské akademie volného času je Vlastivědné muzeum ve Slaném, které, po dohodě s Městským úřadem ve Slaném, požádalo o grantovou podporu. Proto také bude slánské muzeum shromažďovat přihlášky a vybírat poplatky pro jarní semestr. Další informace podá Božena Franková, Vlastivědné muzeum ve Slaném, telefon 312 522 209. Hlavním odborným garantem však nadále zůstává PhDr. Vladimír Přibyl s dalšími spolupracovníky akademie.

O případných změnách Vás budeme informovat na stránkách Slánské radnice a na webových stránkách města Slaného - památková péče. Poplatek za jeden semestr bude činit 200 Kč.
První přednáška proběhne v sobotu 23. 2. 2008 v salónku hotelu Grand - ing. arch. Petr Chotěbor - Starý královský palác na Pražském hradě. Na tomto setkání budou upřesněny další termíny setkání.