čtvrtek 17. ledna 2013

Zahajujeme přednáškou o čínském umění v sobotu 2. března

Slánská akademie volného času zahajuje letošní jarní cyklus v sobotu 2. března přednáškou naší přední sinoložky Dr. Zlaty Černé; týden nato 9. března přivítáme Ing. arch. Petra Chotěbora, který promluví o sochařské výzdobě pražské svatovítské katedrály.
V sobotu 13. dubna nás navštíví přední evropský byzantolog Dr. Vladimír Vavřínek, CSc., dr.h.c., aby přiblížil slánským posluchačům letošní výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Náš přední rusista Mgr. Hanuš Nykl, Ph.D. ze Slovanského ústavu AV ČR by měl v květnu v dalším pokračování o dějinách ruské literatury představit novou knihu, kterou vydává nakladatelství Pavla Mervarta v edici Russia altera. Datum přednášky upřesníme. Připravujeme rovněž dvě exkurze – první s pracovnicí pražského památkového ústavu PhDr. Helenou Čižinskou za uměním Josipa Plečnika – do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze (20. dubna) a druhou na sever Plzeňska za barokem s PhDr. Irenou Bukačovou (již třetí pokračování – termín upřesníme, patrně konec května).
Časopis Vesmír nese v záhlaví toto heslo knowledge is power … vědění je síla, za jehož autora bývá označen Francis Bacon. Naším skromným cílem je přispět v tomto městě, a to v duchu uvedené citace, nabídkou zajímavých setkání, která mohou vést k zamyšlení, obohacení vědomostí a posílení rozumné orientace v dnešní době, která se vyznačuje záplavou různých pokleslých a módních informací … prostě, aby vedle dnešního preferovaného cíle mít, si lidé mohli uvědomit, že je také důležité být … Slánská akademie volného času rozhodně netrpí nedostatkem posluchačů, ale určitě uvítá další zájemce, které pomohou vytvořit společenství lidí, kteří se rádi setkávají nejen s osobnostmi naší vědy, ale i společně navzájem … neboť to vzájemně obohacuje všechny, jak přednášející, tak posluchače.


  • Přednášky se uskuteční již tradičně v salónku bývalého hotelu Grand ve Slaném od 9 hodin. 
  • Přihlášky a informace k platbě poplatku rozešleme koncem ledna. 
  • Další informace – odbor kultury MěÚ Slaný – Alena Urbanová tel.: 312 511 274, e-mail: urbanova@meuslany.cz.