čtvrtek 25. srpna 2016

Podzimní semestr 11. ročníku

V současné době jsme rozeslali poštou a e-mailem informace k podzimnímu semestru 11. ročníku Slánské akademie volného času. Podzimní semestr se tedy uskuteční a momentálně připravujeme přednášky a exkurze, některé termíny jsou však stále v jednání.
Svou účast již přislíbil Doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš a jeho přednáška by měla proběhnout 5.11., téma bude upřesněno. Do Slaného také zavítá kurátorka Národní galerie Mgr. Veronika Hulíková, která nás seznámí s výstavou o Antonínu Hudečkovi v galerii v Roudnici nad Labem, jíž připravovala. Výstava bohužel končí již 18.9., ale přednáška proběhne pravděpodobně v listopadu (přesný termín upřesníme), z toho důvodu Vám výstavu doporučujeme navštívit individuálně. Setkáme se také PhDr. Hanušem Nyklem, Ph.D., datum i téma jeho přednášky upřesníme. Jeden přednášející je ještě v jednání a místo jedné přednášky nás také čeká jedno netradiční setkání.
Tím netradičním setkáním bude koncert v kostele sv. Gotharda 15.10. (čas bude upřesněn), kdy si s Michaelem Pospíšilem připomeneme hudbu z doby Karla IV. Tento koncert bude vlastně prvním slánským setkáním.
Čekají nás opět dvě exkurze. Pokud vše dopadne dobře, první exkurze by měla uskutečnit ještě před koncertem a vydali bychom se opět na severní Plzeňsko s PhDr. Irenou Bukačovou. Momentálně nemáme ještě potvrzen termín, ani místa exkurze, protože PhDr. Bukačová má různé další aktivity a vše musí skloubit. O všem Vás však budeme včas informovat. Další exkurze bude směřovat do Prahy a opět se setkáme s naší „pražskou“ průvodkyní PhDr. Helenou Čižinskou. Tentokrát nás provede kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na pražském Karlově. Termín bude také upřesněn.
V průběhu září od nás tedy ještě očekávejte jeden dopis nebo e-mail, ve kterém budou upřesněny termíny a témata přednášek, bude také obsahovat další informace, např. k platbě.
Momentálně si Vás dovolíme pozvat na několik akcí, které pořádáme v září a začátkem října, nebo na kterých se pořadatelsky podílíme. Jedná se o tyto akce:
10.9. – v rámci Dnů evropského dědictví proběhne od 10 hodin ve výstavní síni Vlastivědného muzea ve Slaném zahájení výstavy Umělci slánské Trhliny I. Tuto výstavu doplní expozice ve vstupní chodbě Knihovy Václava Štecha Novostrašecko na kresbách Václava Fialy.
17.9. – výše zmíněnou expozici doplňuje exkurze Po stopách Václava Fialy na Novostrašecku s
Ing. arch. Evou Volfovou, kterou si jistě pamatujete s exkurzí akademie nebo z přednášek na Slánských rozhovorech. Přihlásit se na exkurzi můžete v Infocentru Pod Velvarskou branou.
4.10. – Slánské rozhovory, které proběhnou tradičně ve slánském klášteře, na odpoledne je naplánována exkurze do Velvar, autobus bude zajištěn.
Informace samozřejmě průběžně doplňujeme zde na blogu Akademie, navštívit můžete také blog výstavy a na ní navazujících akcí, kde k nim najdete potřebné informace.