pátek 22. srpna 2014

Začínáme 4. října

Již 9. ročník Slánské akademie volného času bude zahájen 4. října exkurzí na severní Plzeňsko s naší osvědčenou průvodkyní PhDr. Irenou Bukačovou. Navštívíme klášter v Plasích a další místa v okolí. Posluchači akademie se mohou na exkurzi hlásit u Aleny Urbanové (odbor kultury MěÚ Slaný, tel.: 312 511 274, e-mail: urbanova@meuslany.cz) do 26. září. Do tohoto data se také posluchači mohou hlásit na přednášky podzimního semestru a je třeba uhradit poplatek, který zůstává ve stejné výši – 200 Kč.
Termíny dalších setkání jsou prozatím v jednání, ale jakmile vše dohodneme, termíny a témata přednášek zveřejníme.

Pokud by se chtěl přihlásit nový posluchač, je třeba, aby kontaktoval Alenu Urbanovou ohledně přihlášky a placení poplatku.