sobota 24. května 2008

Exkurze – Mělnicko

Ve středu 21. 5. a v sobotu 24. 5. se uskutečnila exkurze posluchačů Slánské akademie volného času na Mělnicko. Dešťová středeční trasa byla zahájena v kostele Povýšení sv. Kříže v Bělé pod Bezdězem, kterým nás provedl kolega Jan Nepomuk Jiřiště. Nejprve nás seznámil s historií města a pak jsme si společně prohlédli památný kostel. Zajímavý byl zejména výklad k ikonografii hlavního oltářního obrazu – Nalezení sv. Kříže.

Následoval přesun do Mělníka – do kláštera augustiniánů eremitů v Pšovce, kde nás čekal mělnický probošt P. Jan Jucha MS. Připomněli jsme si nejen historii a poslání augustiniánů, ale zejména průběh výstavby středověké architektury. Na programu byla i augustiniánská ikonografie charakteristická pro jejich kláštery – Panna Maria Dobré rady a Panna Marie Utěšitelka. Po prohlídce kláštera jsme se posunuli do středu města a navštívili kostel sv. Petra a Pavla. Ocenili jsme nejen prostor – prosvětlený řadou velkých oken, ale i jeho klenutí. To jsme v detailu mohli obdivovat v prostoru bývalé klenotnice v patře věže, kde zaujaly i původní středověké omítky a kamenické značky na kamenných žebrech. Pokud se jedná o ikonografii výzdoby kostela, pozornost si zaslouží obraz na oltáři se sv. Ludmilou, na kterém je patrný kostel a město ještě před požárem. Jan Nepomuk Jiřiště se podrobněji rozhovořil o oltáři sv. Jana Nepomuckého – kvalitní oltářní architektuře, na které je nejvýše vyobrazen sv. Jan Nepomucký rozjímající nad křížem, pak je to hlavní oltářní obraz – svržení sv. Jana do Vltavy – a ve spodní části socha sv. Jana, který s prstem na ústech očekává vzkříšení z mrtvých.

Mokré putování středeční nahradilo slunečné setkání v Mělníku v sobotu – a navíc nám zasvěcenou průvodkyní byla Mgr. Renata Špačková, autorka pěkného průvodce po mělnických památkách (Mělnická zastavení I.), která dále spolupracovala při opravě kostela v Pšovce p povodni 2002. Nyní působí také v Mělnickém osvětovém a okrašlovacím spolku. Společně s ní jsme kromě prohlídky kostela poznali podrobněji dějiny města, zastavili se na nádvoří zámku a na náměstí.
Podle účastníků byla jarní exkurze důstojnou tečkou za druhým ročníkem Slánské akademie volného času. Několik fotografií z putování naleznete v galerii.