pondělí 27. února 2012

Pozvání do Litoměřic

První exkurze Slánské akademie volného času vedla do Litoměřic, do Severočeské galerie výtvarného umění (1. 11. 2011, společně s P. Janem Nep. Jiřištěm). Nyní je možné na toto putování individuálně navázat a rozšířit si povědomí o gotické malbě, a to na výstavě Gotická desková malba v severozápadních Čechách v letech 1340 – 1550, která ve shora uvedené galerii potrvá až do 10. 5. 2012. Spatříme zde díla ikonograficky zajímavá – např. oltář z Duban (1460) s Pannou Marií před hořícím keřem (připomínka stálého panenství Panny Marie) nebo překrásný oltář z Jeníkova, na kterém ve scéně Zvěstování bájný jednorožec symbolizuje Krista. Na přehlídce se připomíná vliv grafických listů (Martin Schongauer, Lucas Cranach st.) na vznik jednotlivých kompozic i detailů vystavených deskových obrazů, zejména v cyklu s pašijovými náměty z roudnického kostela Narození Panny Marie od saského malíře Hanse Hesse. Jsou zde vystaveny i neznámé deskové obrazy z litoměřického biskupství (sv. Jan na ostrově Patmos). Někteří autoři deskových obrazů patrně spolupracovali s řezbáři, kteří pak patrně působili i na Slánsku (Mistr doksanské archy, okruh  – oltář v Ledcích, oltář v zámecké kapli ve Smečně). I v tomto ohledu zajímavé setkání, když si uvědomíme, že se na Slánsku zachovala z té doby pouze oltářní křídla z Paršenku a Knovíze … viz stručný průvodce po starém umění našeho regionu. Nenechte si ujít tuto pozoruhodnou výstavu, když se navíc ve stálé expozici opět setkáte s Mistrem Litoměřického oltáře. (Vladimír Přibyl)

neděle 19. února 2012

V Praze … františkáni u Panny Marie Sněžné

V sobotu 18.února se uskutečnila první letošní exkurze Slánské akademie. Jejím cílem byla návštěva františkánského konventu u chrámu Panny Marie Sněžné v Praze. Příznivé počasí přispělo k tomu, že jsme se v hojném počtu sešli před konventním kostelem, kde jsme se setkali s našimi průvodci P. Klaretem Antonínem Dabrowskim OFM., farářem od P. M. Sněžné, a Janem Kašparem, knihovníkem františkánské provincie. První naše kroky vedli do refektáře, kde po úvodním slovu Vladímíra Přibyla o pohnutých dějinách těchto míst nás Jan Kašpar podrobně seznámil s osudy zdejší františkánské knihovny. Přitom zmínil také osobnost významného řádového teologa a filosofa 17.století Bernarda Sanniga, který pobýval též nějaký čas v slánském klášteře. Poté následovala prohlídka dalších klášterních prostor (ambitů, rajského dvora ). Načež jsme se přes sakristii dostali do kostela. Nejprve jsme si prohlédli veřejně nepřístupný prostor za hlavním oltářem, kde se při bohoslužbách shromažďují k modlitbě zdejší bratři. Zde nás zaujal deponovaný oltář z Loretánské kaple kláštera v Hájku. Poté co jsme prošli hlavním oltářem a předestřel se nám pohled na celý interier chrámu, jsme si vyslechli z úst P. Dabrowského osobitý výklad o ikonografii jednotlivých oltářích (po celou dobu exkurze jsme zaslechli od něho řadu případných bonmotů - o hodinách a františkánech pod stolem, ukradeném víně …). Další zastávkou naší prohlídky byla kaple sv. Michala, kde pod oltářem sv. Petra z Alkantary jsou pochována těla 14 mučedníků od P. M. Sněžné; proces o jejich blahoslavení se nyní ve Vatikánu uzavírá. Závěr naší exkurze pak patřil prohlídce františkánské knihovny, kde nám Jan Kašpar ukázal některé zajímavé exempláře této bohaté sbírky. Jako další pojítko mezi tímto klášterem a naším městem pak můžeme najít v osobě  řezbáře fr. Eligia Čečrdleho (pozn. podle řádového nekrologia  fr. Eligius Čečrdle zemřel ve Voticích 9. 6. 1816), jenž vyhotovil pro zdejší knihovnu ozdobné pozdně barokní regály, jelikož místem jeho vstupu do řádu bylo právě Slaný. Návštěva knihovního sálu byla tečkou na této zástavce při putování za františkány a lze se snad těšit na další cestu za místy spojenými s tímto řádem. (Pavel Zděnovec)
Snímky z putování zde