neděle 17. listopadu 2013

Pražské památky (III.) - Rezidence pražského primátora

V sobotu 16. listopadu 2013 měli zájemci z řad posluchačů Slánské akademie ojedinělou možnost navštívit rezidenci primátora hlavního města Prahy, která se nachází v budově Ústřední knihovny města Prahy na Mariánském náměstí. Před její budovou jsme se sešli s PhDr. Helenou Čižinskou (Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště Praha), která nám byla opět zasvěcenou průvodkyni. Nejprve nás stručně seznámila s historickým vývojem zástavby na Mariánském náměstí, přičemž hlavní pozornost zaměřila na městskou knihovnu. Ta vznikla v letech 1925-1928 podle návrhu architekta Františka Roitha (1876-1942), jenž byl
projektantem také její umělecké výzdoby, a její výstavba byla financována Pražskou městskou spořitelnou. Jedná se o neoklasicistní stavbu, která má jako jediný ozdobný prvek pouze balkon se šesti alegorickými sochami od Ladislava Kofránka. Již od počátku bylo počítáno s jejím multifunkčním využitím, takže zde nalezly své místo, vedle knihovny, také Vlastenecká společnost přátel umění a loutkové divadlo Říše loutek. Pro rezidenci primátora bylo vyhrazeno celé první a druhé patro průčelního traktu knihovny. Plně využity byly tyto prostory, jejichž zařizování a výzdoba ve stylu art deca byla dokončena na počátku třicátých let 20. století, pouze za primátora Karla Baxy (primátorem 1919-1937). Jeho nástupci již rezidenci jako svou úřadovnu a své bydliště nepoužívají. Stále však slouží k reprezentačním a protokolárním účelům; zčásti také k ubytování významných zahraničních hostů. Poslední generální opravou prošla v devadesátých letech minulého století, kdy došlo také k nevyhnutelné modernizaci technického zázemí.

Po úvodním výkladu následovala samotná prohlídka rezidence. Vstoupili jsme do ní vlastním vchodem, jenž se nachází na nároží Platnéřské a Žatecké ulice. Naše kroky směřovaly nejdříve do bytu primátora, který se nachází ve druhém patře. Tvoří ho několik místností, které jsou zařízeni původním nábytkem nebo jeho věrnými kopiemi. Na stěnách jsou zavěšeny obrazy zejména od českých autorů a výzdobu doplňují další dekorativní předměty. Z původně dětských pokojů jsou dnes apartmány pro oficiální návštěvy. Poté jsme sešli do prvního patra, kde se nacházejí reprezentační sály rezidence. Na jejich výzdobě spolupracovali s Františkem Roithem významní umělci té doby: František Kysela, autor stropní výmalby, koberců, tapiserií, potahových látek a textilních tapet, malíř Josef Sejpka, jenž se podílel na dekorativní výmalbě, Emilie Paličková, která vytvořila záclony a krajkové doplňky, a sochař Karel Štipl, autor dekorativních doplňků. V těchto prostorách se nacházejí také umělecké předměty od dalších výtvarníků, např. keramické práce Heleny Johnové nebo obraz Cyrila Boudy. Jsou zde umístěny rovněž ukázky uměleckých knižních vazeb (např. děl od Aloise Jiráska či bratří Čapků) a mnohé cenné dekorativní předměty (vázy, drobné plastiky, porcelán), které byly pražským primátorům darovány.

Na závěr je nutno poděkovat jednak naší průvodkyni dr. Heleně Čižinské, jak za její fundovaný výklad, tak za zprostředkování této prohlídky, a zejména primátoru hlavního města Prahy RNDr. Tomáši Hudečkovi, Ph.D., bez jehož laskavého svolení, by se tato exkurze nemohla uskutečnit. Nám poté nezbývá než doufat, že se opět na jaře s paní doktorkou vydáme poznávat další pražskou památku, kterou by měl být kostel sv. Havla na Starém Městě pražském. (Pavel Zděnovec)
Další snímky zde