pondělí 26. února 2018

S Mgr. Vítem Beranem o popularizaci archeologie / sobota 24.2.2018

   Nová sezóna Slánské akademie volného času byla zahájena v sobotu 24. února 2018 v salónku bývalého hotelu Grand ve Slaném. Jarní semestr dvanáctého ročníku započal svou přednáškou archeolog Mgr. Vít Beran, jeden ze zakladatelů History Parku Ledčice. Předtím se však ujala slova Mgr. Markéta Škrancová, která se nám představila v nové funkci vedoucí odboru kultury a památkové péče MěÚ Slaný, jenž akademii pořádá, a uvítala našeho milého hosta. Ten poté začal vyprávět o možnostech popularizace archeologie, na které se také se svými kolegy v soukromém archeologickém parku v Ledčicích podílí.
   Archeologii lze široké veřejnosti přiblížit buď teoreticky (s pomocí přednášek, knih, výstav, TV pořadů), nebo prakticky (archeoskanzeny / archeoparky, akce typu Living History [oživlá minulost], muzejní noci, historické trhy apod.). Společnost History Park s. r. o. se zaměřuje především na to, jak prakticky představit práci archeologů v našich končinách. Činí tak hravou a zábavnou formou. Její cílovými skupinami jsou školní mládež, rodiče s dětmi a zájemci o historii a archeologii. Veškerá její činnost v rámci popularizace je důsledně založena na vědeckých základech.
   Návštěvník archeoparku má možnost v prvé části, kterou autoři nazvali Archeologické dovednosti, vyzkoušet si jednotlivé archeologické činnosti a v druhé, která nese název Stroj času, seznámit se s hmotnou kulturou jednotlivých dějinných etap.
   Část věnovaná dovednostem se dělí do čtyř stanovišť – archeolog prospektor, terénní archeolog, archeolog badatel a experimentální archeolog. První z nich je věnována metodám archeologického průzkumu – povrchové sběry, detektor kovů, letecká (dnes užití také dronů) a geofyzikální prospekce (magnetometry, půdní radary a sonary). Zájemce si může vyzkoušet práci s detektorem kovů a dozví se, co má správně učinit v případě, když něco nalezne. Druhá je věnována práci na archeologickém nalezišti. Je zde možnost se podílet na odkrytí kosterního či žárového hrobu. S pomocí nářadí nalézáte kostru s milodary či nádobu s popelem. V třetí vás čeká archeologická laboratoř, v níž se seznámíte s jednotlivými přístroji (různé mikroskopy, ultrazvuková jehla). Dozvíte se o konzervaci železných předmětů a vyzkoušíte si restaurovat z keramických střepů nádobu. Ve čtvrté je představena experimentální archeologie, která se s pomocí pokusů snaží rozšiřovat znalosti získané předchozím výzkumem a zpřesňuje tak pohled na život našich předků. Experimentátor se snaží rekonstruovat získávání potravy (lov, sběr, zemědělství), tepla (ruční rozdělování ohně), obydlí (stany lovců a sběračů, domy zemědělců), nástrojů (pazourkové, kamenné, parohové a kostěné, kombinované např. dřevo + kámen), oděvů (zpracování zvířecích kůží, výroba tkané látky), keramiky (vyráběné v ruce, na hrnčířském kruhu), výrobků barevné metalurgie (výroba předmětů do licích forem) a zpracování železa (železo se dále zpracovává na polotovary a finální výrobky). Zde je možno si vyzkoušet výrobu některého nástroje či zhotovit keramiku a výrobek si poté odnést domů.
   Druhou část prozatím tvoří stanoviště ze tří etap lidských dějin – paleolitu, neolitu a doby římské říše. Prvé je rekonstrukcí stanice lovců a sběračů. Neolit je zastoupen rondelem, u kterého se přesně neví, k čemu sloužil, a velkodomem. Třetí je replikou pochodového tábora římských legionářů, který se nacházel u Mušova na Moravě.
  Odborníci z History Parku se však věnují také dalším činnostem. Ve spolupráci s redaktory magazínu ABC připravili v roce 2017 speciál tohoto dětského časopisu věnovaný experimentální archeologii Zápisník dobrodruha – Experimentální archeologie, podle kterého si čtenáři mohou sami zhotovit třeba pazourkovou vrtačku. Pro prezentace na školách mají poté připraveny tzv. archeologické muzejní kufříky, které byly vyrobeny s podporou Nadace ČEZ, Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích. Obsahují hmotové rekonstrukce (repliky nástrojů, keramiky), které přibližují hmotnou kulturu člověka. Ve školách pomáhají lépe pochopit probíranou látku. Na konci přednášky jsme měli možnost také my prozkoumat jejich obsah a vzít do rukou předměty, jejichž originály jsou uzamčeny v muzejních vitrínách.
   Na závěr nezbylo než poděkovat za velice zajímavou a podnětnou přednášku a doufat, že se v budoucnu vypravíme na exkurzi do zmíněného archeoparku nebo že opět mezi sebou přivítáme Mgr. Víta Berana, aby nám znovu odkryl některá tajemství archeologie.
(Pavel Zděnovec)

Další fotografie ze setkání zde.