pondělí 25. června 2012

Památky Plzeňska II. - putování s Dr. Irenou Bukačovou

V sobotu 23. června jsme se již podruhé vydali na putování za památkami do západních Čech. Stejně jako minulém roce se role zasvěcené průvodkyně ochotně ujala PhDr. Irena Bukačová, ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, která nás tentokrát provedla Manětínem a jeho okolím.
První zastávkou na naší cestě se stalo městečko Manětín, jehož prohlídku jsme započali na zdejším hřbitově, kde se vedle klasicistně přestavěné kaple sv. Josefa nachází barokní kostel sv. Barbory ze 17. století. Interiér stavby (dílo architekta J. B. Matheye) je vyzdoben pracemi manětínských malířů a sochařů. Nacházely se zde i obrazy Petra Brandla – Smrt sv. Václava a Smrt sv. Isidora, které jsou v současné době vystaveny v muzeu v Mariánské Týnici, do kostela se „vrátí“ až po jeho rekonstrukci. Po prohlídce tohoto svatostánku naše kroky směřovaly do farního chrámu sv. Jan Křtitele, který uchovává také několik Brandlových děl, z nichž vyniká slavný Křest Páně z r. 1717 na hlavním oltáři. Dalším cílem naší pochůzky Manětínem se stal zámek Lažanských, v kterém jsme navštívili jeho francouzskou zahradu. Před zámeckým komplexem se nachází bohatá sochařská výzdoba, kterou tvoří jednak sousoší Nejsvětější Trojice a dále pak alegorie čtyř obecných a tří křesťanských ctností (Spravedlivost, Síla, Víra, Láska, Naděje, Opatrnost a Moudrost). Po jejich zhlédnutí jsme se vydali nazpátek ke hřbitovu po tzv. Vysoké cestě, která je po obou stranách lemována řadou barokních soch světců, z nichž po výtvarné stránce vynikají sv. Šebestián, Bolestná Matka Boží, Ecce Homo a sv. Ludmila.
Publikace Dr. Bukačové o manětínském kostele
Z Manětína jsme se vydali přes Rabštejn nad Střelou do vsi Ostrovec, kde se právě konala pouť. Naše průvodkyně zde měla přednášku o památkách tohoto regionu ve zdejším zničeném barokním kostele sv. Jana Křtitele. Místní obyvatelé se svými německými přáteli se s pomocí různých dotací snaží tuto svatyni zachránit a uvést do původního stavu. Je to však práce ještě na několik let, ale plody jejich snažení jsou již patrné. Lze jim proto jen přát, aby byli ve snaze získat další finanční prostředky nadále úspěšní a jejich kostel zase skvěl v bývalé kráse, podobně jako se to podařilo v případě Mariánské Týnice.
Další zastávkou našeho putování se stal barokní hospodářský dvůr Kalec, který byl postavený dle návrhu Jana Blažeje Santiniho – Aichla pro cisterciácký klášter v Plasech. Navázali jsme tak na minulé putování po Santiniho stavbách na Kralovicku (dvůr Hubenov).
Vyvrcholením naší exkurze po Manětínsku byla návštěva známého románského tribunového kostela sv. Mikuláše v Potvorově ze 13. století. Díky laskavosti jednoho z členů Občanského sdružení pro románský kostel v Potvorově jsme si mohli prohlédnout interiér této velmi cenné stavby a uvidět v apsidě zbytky románských a gotických nástěnných maleb.
Na závěr jen nutno poděkovat PhDr. Ireně Bukačové za zasvěcený výklad o památkách tohoto koutu Plzeňska a za darované publikace o něm. Těšíme se, že se s ní možná znovu setkáme na dalších toulkách Slánské akademie volného času tímto krajem.
Toutoto exkurzí jsme ukončili již 6. ročník Slánské akademie volného času. (Pavel Zděnovec)
Snímky z putování naleznete v galerii slánské akademie