čtvrtek 19. února 2009

Slánská akademie - jaro 2009

Odbor kultury MěÚ Slaný připravuje jarní program Slánské akademie volného času. Předpokládáme další dvě setkání S prof. PhDr.Tomášem Durdíkem, DrSc. a jeho Putování po českých hradech (18. dubna a 6. června). S raně středověkým uměním za hranicemi - Románská architektura ve Španělsku (4. dubna) - bychom se měli seznámit při přednášce hispanisty prof. PhDr. Pavla Štěpánka, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci. Tento středověký blok doplní přednáška Mgr. Blanky Rozkošné  Židovské památky Čech (7. března), která zpracovávala dějiny židovského osídlení na Slánsku.

Některé památky starého umění na Slánsku připomene PhDr. Vladimír Přibyl (21. února) - tentokrát se bude věnovat slánskému baroku (na obrázku vlevo barokní malba Zázračný rybolov na kazatelně ve slánském františkánském klášteře). Tradiční exkurze bude směřovat na Písecko - Jihočeská gotika a barok (30. května a 18. června)

Na programu je také společná návštěva expozice českého umění 19. století v klášteře sv. Jiří na Pražském hradě - Předchůdci a zakladatelé (28. března), malbu nám přiblíží PhDr. Naděžda Blažíčková - Horová, ředitelka sbírky umění 19. století NG, která také tuto část expozice Národní galerie připravovala (na obrázku vlevo dole malba ze slánského muzea, dříve byla připisována i Adolfu Kosárkovi) .    

V letošním roce opět dochází ke změně pořadatele Slánské akademie volného času, a proto i ke změně způsobu platby poplatku. Slánskou akademii nebude pořádat Vlastivědné muzeum ve Slaném tak, jako v loňském roce, ale opět se pořádání přeneslo na odbor kultury Městského úřadu Slaný. Platby budou tedy směřovány na město Slaný. Poplatek i nadále zůstává 200,-- Kč.Celý úřad však přešel na nový systém, do kterého patří i účetnictví, a proto přijímání poplatků bude trochu odlišné od předchozích let. I nadále však bude možné poplatek hradit v hotovosti v pokladně, převodem z účtu nebo poštovní složenkou. Bude však třeba při platbě přesně dodržovat variabilní symbol, který je vygenerovaný přímo na jednotlivého plátce a podle kterého bude platba identifikována. Pokud se nebude variabilní symbol shodovat se jménem plátce, nebude možné platbu uskutečnit. Z toho důvodu nebude také možné platit pod jedním variabilním symbolem více poplatků za několik posluchačů. Pokud byste měli zájem přihlásit nového posluchače, je třeba, aby se nejprve dostavil do kanceláře odboru kultury MěÚ Slaný, neboť předpis jeho platby musí být nejdříve zadán do počítače. 

Poplatek je třeba uhradit do 21. 2. 2009, kdy se uskuteční první přednáška jarního semestru - PhDr. Vladimír Přibyl, Barokní umění ve Slaném - františkáni. Přihlášky spolu s dokladem o zaplacení (např. kopie potvrzení z pokladny nebo kopie útržku složenky) můžete předat osobně v kanceláři odboru kultury MěÚ Slaný, v podatelně MěÚ Slaný, ve Vlastivědném muzeu ve Slaném a v Infocentru Slaný, nebo zaslat na adresu: Městský úřad Slaný - odbor kultury Slánská akademie volného času Velvarská ul. čp. 136, 274 53  Slaný.

Další informace - Alena Urbanová, Městský úřad Slaný - odbor kultury, tel. 312 511 274, urbanova@meuslany.cz
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny