pondělí 30. ledna 2012

Sobota 18. února 2012 – Návštěva františkánského konventu u kostela Panny Marie Sněžné v Praze

Sraz účastníků exkurze do františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze – sobota 18. 2. v 10.15 před klášterním kostelem (Jungmannovo náměstí, Praha – Nové Město). Průvodci nám budou fr. Kapistrán Tomáš Gajdoš ofm a knihovník františkánské provincie Jan Kašpar. Měli bychom navštívit konventní kostel, knihovnu, refektář a ambity; a to včetně místa, kde jsou uloženy ostatky 14 mučedníků od Panny Marie Sněžné. Navážeme tak na minulé exkurze ve františkánských konventech (Votice, Kadaň a Bechyně)

středa 18. ledna 2012

O svatojánských památkách na Slánsku v sobotu 4. února

První setkání bude věnováno opět památkám regionu. Ve volném cyklu Bohemia sancta, po přednáškách o sv. Václavovi (prof. Jan Royt), sv. Prokopovi (Mgr. Pavel Heřmánek), naváže PhDr. Vladimír Přibyl příspěvkem o svatém Janu Nepomuckém. Tématem však nebude celkový pohled život zemského patrona, ten si zájemce najde třeba pozoruhodné knize prof. Víta Vlnase (Jan Nepomucký, česká legenda, 1993), účastníci setkání se seznámí se svatojánskými památkami v regionu. V časové ose to bude nejprve ve Smečně, poté budou následovat starobylé svatojánské památky ve Zlonicích (barokní kalich), Hospozínku  (kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1711), Kobylníkách a Kladně. Zastavíme se také u zajímavého obrazu v kostele sv. Gotharda ve Slaném, Zlonicích a Kmetiněvsi. První letošní setkání proběhne v sobotu 4. 2. 2012 od 9 hodin, a to tradičně v bývalém hotelu Grand, salónek 2 patro.    

pondělí 16. ledna 2012

Slánská akademie volného času - jaro 2012

V současné době sestavujeme harmonogram přednášek jarního semestru 6. ročníku Slánské akademie volného času. Opět se setkáme s prof. PhDr. Tomášem Durdíkem, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR) a pohovoříme a ohradní architektuře, přivítáme opět Mgr. Hanuše Nykla, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR), se kterým otevřeme další kapitolu o ruské literatuře, ta bude věnována Ivanu Alexandroviči Gončarovovi.

• První setkání bude věnováno památkám Slánska.
Ve volném cyklu Bohemia sancta, po přednáškách o sv. Václavovi (prof. Jan Royt), sv. Prokopovi (Mgr. Pavel Heřmánek), naváže PhDr. Vladimír Přibyl příspěvkem o svatém Janu Nepomuckém – Svatojánské putování po Slánsku v sobotu 4. 2. 2012.

• Rádi bychom na akademii představili i nové mladé tváře, letos to bude Mgr. Luděk Korbel s přednáškou Druhá tvář poválečné literatury.

• Letošní jarní exkurze za památkami bude mířit opět na sever Plzeňska, za barokem J. B. Santiniho. Putování připravujeme, tak jako loni, s ředitelkou Muzea v Mariánské Týnici PhDr. Irenou Bukačovou.   

• Přihlášky na jarní semestr je třeba doručit a úhradu poplatku za semestr provést do 3. února 2012. Přihlášky s kopií potvrzení o zaplacení můžete odevzdat v kanceláři odboru kultury MěÚ Slaný, podatelně MěÚ Slaný, Vlastivědném muzeu ve Slaném, Infocentru Slaný nebo zaslat na níže uvedenou adresu. Také je možné přihlášky předat při první přednášce.

•Poplatek zůstává stejný, tedy 200,-- Kč a můžete ho uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Slaný, přiloženou poštovní poukázkou nebo převodem na účet města Slaného. Je třeba opět dodržet variabilní symbol, aby mohla být platba identifikována.

• Pokud by měl někdo zájem se do slánské akademie nově přihlásit, je třeba, aby se nejprve dostavil do kanceláře odboru kultury MěÚ Slaný, neboť předpis jeho platby musí být nejdříve zadán do počítače.

• Další informace Alena Urbanová, Městský úřad Slaný – odbor kultury; tel. 312511274 / urbanova@meuslany.cz.

•Přihláška ke stažení ve formátu PDf zde

 

čtvrtek 5. ledna 2012

Výstava bulharských ikon v Praze …

Do 31. ledna 2012 probíhá v Rožmberském paláci na Pražském hradě výstava Klenoty bulharských ikon XV. – XIX. století z Městské galerie výtvarného umění v Plovdivu. Vynikající výstava tak může navázat na kolekci ruských ikon, kterou bylo možné spatřit do konce roku ve slánském muzeu; posluchači akademie ji navštívili společně s Dr. Hanušem Nyklem. Osobně mě zaujaly svátkové ikony z  ikonostasu z kostela sv. Jana Mořského (Nesebr), tematicky nesmírně zajímavá Jeruzalémská deska a ikonograficky pozoruhodná Bohorodička Trojručice, a to na několika příkladech; pak další Bohorodička Portarica (Ochránkyně bran) a ikona Ježíš Kristus Elkomenos (Zmučený, varianta „našeho“ Krista Trpitele). Pozoruhodné jsou i předměty užitého církevního umění, vedle prací zlatnických a stříbrnických (oklady ikon) zaujaly zejména památky zhotovené z perletě … Bohužel k pražské výstavě nebyl vydán žádný katalog a přehlídka je i tak trochu nedůstojně odstrčená, takže návštěvníků málo … škoda. I tak vřele doporučuji … Pro zájemce o umění ikon připomínám, že nakladatelství Refugium připravuje k vydání základní příručku … Egon Sendler, Ikona - obraz Neviditelného (Prvky teologie, estetiky a techniky) … (Př.)