sobota 26. listopadu 2011

Nad novou knihou o svaté Anežce ČeskéV sobotu 12. listopadu jsme přivítali ve Slánské akademii volného času literárního historika PhDr. Miloše Sládka z Památníku národního písemnictví v Praze, který nás seznámil s novým vydáním barokní legendy o sv. Anežce České „Milá choť nebeského miláčka blahoslavená Anežka panna“. Legenda, kterou sepsal křížovník s červenou hvězdou Jan František Beckovský, vyšla v roce 1701. Beckovský ve svém díle vychází ze středověké legendy, ovšem nový text pojal v duchu barokního vlastenectví. Miloš Sládek je editorem této pozoruhodné knihy a zároveň autorem rozsáhlé úvodní stati o vzniku české barokní legendy o sv. Anežce. Publikace, kterou vydal Rytířský řád křížovníků v pozoruhodné grafické úpravě Bohuslava Šíra (335 str.), měla prezentaci 10. 11. v Muzeu u Karlova mostu. Druhým místem, kde byla kniha uvedena mezi čtenářskou veřejnost, se tak stalo město Slaný. Kniha, která je nepochybně závažným počinem pro poznání barokní kultury a svatoanežského bádání, svým způsobem navázala na dílo J. K. Vyskočila, Zdeňka Kalisty, Jaroslava V. Polce a Vlastimila Kybala. Čtenář v ní nalezne i ozvěny historie okolí Slaného – bývalý klášter klarisek v Panenském Týnci, nebo premonstrátské Doksany, kde mladičká sv. Anežka jistý čas pobývala. Ve Slaném toto setkání nad novou knihou a svatoanežskou historií probíhalo shodou okolností v okamžiku, kdy se v pražské katedrále sv. Víta scházeli věřící, aby si vyslechli poselství tlumočené papežským legátem a kolínským arcibiskupem Joachimem Meisnerem. Druhý díl putování Slánské akademie za sv. Anežkou proběhne 3. prosince, a to v prostorách, kde Beckovského legenda přímo vznikala, v křížovnickém kostele sv. Františka u Karlova mostu.