úterý 18. listopadu 2014

Doc. PhDr. František Gabriel – Hrady severních Čech II. / sobota 15. listopadu

   V sobotu 15. listopadu 2014 v salónku bývalého hotelu Grand již podruhé předstoupil Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. (Filosofická fakulta Západočeské university v Plzni) před posluchače Slánské akademie volného času, aby ve druhé přednášce z cyklu Hrady severních Čech – Lipý a Lipá / hrad a město představil výsledky archeologických výzkumů a stavebně historických průzkumů v České Lípě. Nejprve však PhDr. Vladimír Přibyl připomněl blížící se 25. výročí Sametové revoluce a vzpomenul zásluhy prvního porevolučního přednosty kladenského okresního úřadu Ing. Václava Mikuleckého na obnově památek na Slánsku.
   Vodní hrad Lipý byl postaven v 13. století některým z příslušníků mocného šlechtického rodu Ronovců. Možná to mohl být Čeněk, který se r. 1277 připomíná s přídomkem z Lipé. Hrad v té době byl tvořen okrouhlou obrannou věží zvanou bergfrit, obytným palácem a dřevěnohlinitou hradbou. Palác měl dvě místnostě – síň a obytný prostor (světnici) s otopným tělískem (pecí).  Jednalo se tedy jak o hrad s bergfritovou dispozicí, tak také takzvaného přechodového typu. V té době existovala při řece Ploučnici také osada, jež je pracovně zvána Lipá, která byla tvořena zemnicemi. V osadě stával patrně také kostel, který však není dosud archeologicky doložen. Avšak na starých vedutách města je v těchto místech vyobrazen objekt, tehdy sloužící jako synagoga, který připomíná románskou rotundu.
   V prvé polovině 14. století dochází k první z mnoha přestaveb hradu. Je o něco rozšířen, takže nová kamenná hradba je postavena před bergfrit, který se ocitl uvnitř hradu a ztratil tak svou prvotní obrannou funkci. Kvalitně zděný palác s podlažím stojí pro nestabilní bahnité podloží na dřevěných pilířích, na nichž jsou postaveny odlehčovací oblouky. Vzniká také poddanské městečko Lipá (1333 civitas Lipa), jehož centrum patrně z důvodu častých záplav je přeneseno dál od řeky. Zde se nachází také kostel sv. Petra a Pavla. Město je tvořeno nadzemními dřevěnými stavbami.
   Kolem r. 1400 je hrad rozšířen o dvě palácové stavby a vzniká věžová brána. V městě se stavějí kamenné domy různě dispozičně řešené. Vzniká také kostelík sv. Mikuláše. Přibývají kostely sv. Kříže a Panny Marie, které stojí na předměstích.
   Další proměnou prochází hrad v 15. století, kdy jsou v jeho areálu zbořeny některé stavby (bergfrit, starý palác), dvě palácové stavby jsou spojeny dohromady, vybudovány nové budovy, zvýšena hradba a směrem k městu, vystavěna nová branská věž. V 16. století je poté za Berků z Dubé přestavěn na zámek. Tehdy (r. 1583) v jeho blízkosti nechal postavit Jetřich Jiří Berka z Dubé renesanční jednopatrový letohrádek zvaný Červený dům. Ve městě pravděpodobně po požáru v r. 1515 vznikla radnice.
   Po třicetileté válce přestává zámek plnit funkci rezidenčního sídla a začíná postupně chátrat. V 19. století je přeměněn na továrnu, v které se rafinuje cukr a poté (r. 1925) přestavěn na nouzové byty. Za minulého režimu málem definitivně zaniknul, když hlavní zámecká budova byla v r. 1957 odstřelena a zbytek dále chátral a pustl. Změnu přineslo, až polistopadové vedení města, které se rozhodlo tuto kulturní památku zachránit a zpřístupnit veřejnosti. Archeologický průzkum, který začal v r. 1992 a přinesl mnoho nových poznatků o tomto šlechtickém sídle, vedl tehdy náš přednášející Doc. Gabriel.
   Ten na závěr svého vystoupení zodpověděl otázky posluchačů a nám nezbylo než mu poděkovat za milou návštěvu. Doufáme, že zase někdy přijede nám vyprávět o hradech severních Čech a bude pokračovat v tradici, kterou započal zesnulý Prof. PhDr. Tomáš Durdík. (Pavel Zděnovec)
Další snímky ze sobotního setkání zde.


Žádné komentáře:

Okomentovat