neděle 2. prosince 2012

Ing. arch. Petr Chotěbor – Bonifác Wolmut na Pražském hradě


Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc. na Slánské akademii (1.12.12)
Obálka publikace o chrličích pražské katedrály
V mrazivém sobotním ránu (1. 12. 2012) se málokomu chtělo opustit své domovy, přesto se nás ve slánském kině sešlo hodně, abychom vyslechli přednášku Ing. Petra Chotěbora, CSc. ze Správy Pražského hradu o staviteli Bonifáci Wolmutovi. Tento dvorní architekt Ferdinanda I. se výrazně podílel na změně podoby Pražského hradu po velkém požáru r. 1541, přičemž se v jeho díle snoubila renesance s pozdní gotikou. Postupně jsme byli seznámeni se všemi jeho díly, která na Pražském hradě provedl. Nejprve zaujala dostavba druhého patra a střechy letohrádku Belveder. Následovala stavba hudební kruchty v chrámu sv. Víta a také změny provedené na požárem poničené věži. Téměř současně je zhotovena nová klenba Staré sněmovny a schodiště vedle Vladislavského sálu. Ve sněmovně vzniká tribuna nejvyššího písaře. Tehdy je také budována nová chodba spojující Starý královský palác s katedrálou, hrad se rozšiřuje o tzv. Nové nebo Ferdinandovo stavení a je také opravováno hradní opevnění. Poslední jeho velkou stavbou na hradě byla Míčovna (nebo také Velká míčovna) v Královské zahradě. Přednášející připomněl historii této památky, která byla na sklonku II. světové války těžce poškozena výbuchem dělostřeleckého granátu a v padesátých letech minulého století prošla rozsáhlou opravou, při které byla obnovena původní renesanční sgrafita na severní straně budovy, která je obrácená do Královské zahrady. Část z nich se také dočkala nové restaurace. Vedle staveb na Pražském hradě se Bonifác Wolmut podílel na dalších projektech, z nichž lze připomenout dostavbu chrámu sv. Štepána ve Vídni, účast na stavbě letohrádku Hvězda v Praze na Bílé Hoře, jedna z mnoha přestaveb pražského Arcibiskupského paláce na Hradčanech a pravděpodobně projekt přestavby kostela sv. Petra a Petra v Kralovicích, jejž jsme měli možnost při jedné z našich exkurzí navštívit s PhDr. Irenou Bukačovou. Na závěr je nutno poděkovat Ing. Petru Chotěborovi, že i přes komplikace s dopravou k nám znovu po čase zavítal, a doufat, že se s ním znovu setkáme a budeme mít možnost poznávat další kapitoly dějin Pražského hradu. Zájemcům pak lze doporučit jeho novou knihu o chrličích Svatovítské katedrály, kterou vydala Správa Pražského hradu, takže snad příště i o chrličích, je na co se těšit. (Pavel Zděnovec)
Další snímky ze setkání zde
Žádné komentáře:

Okomentovat