neděle 25. listopadu 2012

Vzácné knihy z bibliotéky bývalého františkánského kláštera ve Slaném

Františkánský bibliotékář Jan Kašpar ve Slaném
V sobotu 24. listopadu 2012 jsme měli možnost znovu se setkat s Bc. Janem Kašparem, bibliotékářem františkánského konventu u Panny Marie Sněžné v Praze. Po pražském setkání zavítal mezi nás a v slánském Grandu nás seznámil s historií knihovny zdejšího kláštera františkánů a některými jejími zajímavými položkami. Své povídání začal tím, že stručně nastínil její osudy, a to do doby, než byla (po zrušení kláštera v roce 1950) svěřena do péče Vlastivědného muzea ve Slaném; to se stalo jejím opatrovníkem pro příští generace. Přičemž však zároveň hovořil také o knihovnách jiných klášterů, ale i o církevním knihovnictví obecně. Druhým bodem jeho přednášky bylo přiblížení nové inventarizace knihovny, na které se spolu s pracovníky muzea podílel. Bibliotéka se zachovala vcelku, tvoří jí cca 1700 svazků, avšak do nedávna nebyla odborně zpracována a také se patrně nedochoval žádný z jejích původních katalogů, podle něhož by se dala uspořádat do podoby, kterou kdysi měla. My jsme měli možnost na příkladu jednoho bibliografického záznamu, knihy humanistického autora ze 16. století, zjistit, jak vypadá nová odborná katalogizace knihovny. Závěrečný blok poté patřil vlastnímu obsahu knihovny, tedy nějak výjimečným knihám, které měly buď zvláštní osud, nebo byly jinak unikátní. Do té prvé kategorie patří knihy původně patřící Václavu Budovcovi z Budova, jednomu z českých pánů popravených r. 1621 na Staroměstském náměstí v Praze po porážce českých stavů na Bílé hoře. K těm druhým pak náleží kniha Adriana Schindlera Duchovní rajská zahrádka z roku 1669, která byla vydána ve Slezsku v Dolním Břehu v tiskárně Jana Teofila Kopidlanského, z jehož produkce se do dnešní doby moc nezachovalo. O přestávce bylo možné vidět některé zmíněné knihovní exempláře, kterým je nutno na závěr popřát, aby bez úhony přečkaly další staletí a jejich opatrovníkům mnoho úspěchu v jejich mnohdy nelehké práci. Další snímky z 82. setkání Slánské akademie zde. (Pavel Zděnovec)


 


Žádné komentáře:

Okomentovat