neděle 21. října 2012

sobota 20.10. / Staré umění Českolipska / Krajem Bohuslava Balbína


Výstava v České Lípě
První exkurze letošního podzimního semestru Slánské akademie v sobotu 20. října směřovala za památkami na Českolipsko a Litoměřicko. Nejprve nás čekala krátká zastávka v Hrdlech u sousoší sv Benedikta ( K. J. Hiernle, 1744 ) s reliéfy Odhalení pravého Totily a Smrt sv. Benedikta, která se šťastnou náhodou "protáhla" o prohlídku kaple sv. Jana Nepomuckého s nádhernou nástropní malbou s námětem zemských a benediktinských světců, v areálu zdejšího statku; ten původně náležel benediktinům. Za možnost seznámit s touto zajímavou památkou musíme poděkovat ochotě místních obyvatel, kteří nám umožnili si kapli prohlédnout, aniž by to bylo předem domluveno.
Následovala cesta do České Lípy, která se stala hlavním cílem tohoto putování. Naše první kroky vedly do místního Vlastivědného muzea a galerie, které se nachází v prostorách bývalého augustiánského kláštera založeného r. 1624 Albrechtem z Valdštejna. Zde nás provedl Ing. Jaroslav Panáček, jenž se stal i naším průvodcem po městě, výstavou Středověké umění na Českolipsku. Následovala prohlídka přilehlé baziliky Všech svatých, a kdo chtěl, mohl se poté vydat s naším průvodcem přes město ke hřbitovnímu pozdně gotickému kostelu sv. Kříže, jenž se jako jeden z mála u nás pyšní původní stanovou střechou. Návštěvu tohoto kostela zpestřila možnost si prohlédnout složitou konstrukci krovů, jenž jsou zčásti zachovány ze středověku podobně jako ve Slaném u sv. Gotharda.
Kostel sv. Vojtěcha v Počaplech
Poté nastal čas oběda, jenž však bylo možno využít k procházce po klášterní zahradě nebo se dojít podívat na zbytky hradu Lipý. Odpolední program byl věnován kraji Bohuslava Balbína. Autobus se vydal na zpáteční cestu a zamířil k poutnímu místu Ostré u Úštěka. To je tvořeno Křížovou cestou, sousoším Kristus na Olivetské hoře a kaplemi Božího hrobu, Nalezení sv. Kříže a Povýšení sv. Kříže. Absolvovali jsme nenároční výšlap na vrch Kalvárie, ale nepřízeň počasí nám neumožnila spatřit krásný výhled na České středohoří - k Uštěku na na Sedlo. Dále jsme pokračovali do Liběšic, kde před bývalou rezidencí staroměstských jezuitů nachází barokní galerie soch světců, mezi nimiž jsou zastoupeny i římští prvomučedníci sv. Jan a sv. Pavel, tzv. Bouřnáci, jenž známe ze sousoší u Hospozínka.
Závěr naší exkurze patřil kostelu sv. Vojtěcha v Počaplech, v kterém nás vřele přijal místní farář benediktin P. Radim Valik osb. Mohli jme se tak seznámit s okouzlujícím architektonickým dílem K. I. Dietzenhofera a přitom se zaposlouchat do zvuků zdejších varhan.  Byla to krásná tečka za podzimním putováním. Snímky z exkurze zde. ( Pavel Zděnovec)

Před Božím hrobem - Ostré u Úštěka


sobota 6. října 2012

sobota 6. října – Staré čínské umění (I.)

Dr. Zlata Černá ve Slaném
V sobotu 6. října jsme pootevřeli dveře do další oblasti světové kultury, které bychom se rádi na Slánské akademii volného času věnovali … staré čínské umění. První přednáška naší přední sinoložky PhDr. Zlaty Černé byla úvodem do problematiky. Zlata Černá se v první hodině pokusila naznačit to, co obecně staré čínské umění chrakterizuje, přičemž připomněla základní duchovní směry staré Číny – konfucianismus, taoismus a budhismus. V druhé hodině se zabývala konkrétními památkami – tentokrát starobylou čínskou keramikou.
Na úplný závěr popřáli posluchači Slánské akademie PhDr. Zlatě Černé k 80. narozeninám, kterých se dožívá v plné duchovní síle den po slánské návštěvě. Těšíme se na další setkání.

Dr. Zlata Černá (* 1932), v roce 1957 úspěšně zakončila studium sinologie a dějin Dálného východu (UK Praha), přičemž se zaměřila hlavně na studium klasické čínštiny, především poezie a estetiky. Pracovala v orientálním oddělení Národní galerie a poté v Orientálním ústavu. Později učila klasickou a moderní čínštinu na Jazykové škole v Praze a v letech 1977 až 2005 působila v Náprstkově muzeu, oddělení Národního muzea jako kurátorka čínské, vietnamské a lámaistické sbírky. Až po roce 1989 jí bylo umožněno přednášet na Ústavu Dálného východu Filosofické fakulty UK v Praze.
  • Poslechněte si pořad s Dr. Zlatou Černou na stanici Čs. rozhlasu Leonardo
  • Ukázka (PDF) z knihy, Olga Lomová, Zlata Černá, Hledání harmonie. Studie z čínské kultury, vydala v roce 2009 Masarykova univerzita v Brně 
  • Sledujte stránky Česko - čínské společnosti