pondělí 30. března 2009

Exkurze za uměním 19. století

 V sobotu 28. března pokračoval jarní program Slánské akademie volného času exkurzí do stálé expozice 19. století Národní galerie v Praze (klášter sv. Jiří na Pražském hradě) - téma Předchůdci a zakladatelé. Do problematiky malby 19. století nás uvedla PhDr. Naděžda Blažíčková - Horová, která je také autorkou této expozice.

PhDr. Naděžda Blažíčková - Horová úvodem připomněla úlohu zakladatele Malířské akademie v Praze Josefa Berglera, který byl právě v našem regionu činný, a to jako učitel malby knížecí rodiny Kinských na zámku v Budeničkách. Zde také namaloval rozměrný obraz sv. Václava (1812) pro tamní zámeckou kapli sv. Václava a později další obraz sv. Isidora (1823) pro hlavní oltář poutního kostela v Budeničkách.

Dalším malířem, u jehož děl jsme se déle zastavili, byl slánský rodák Josef Navrátil; v tomto případě Dr. Blažíčková - Horová zdůraznila jeho význam v české malbě - a to jako skvělého autora krajin, zátiší a žánrových obrazů z tehdejšího společenského života - zejména z divadelního světa. První setkání s uměním 19. století v pražské Národní galerii jsme ukončili prohlídkou děl malířské rodiny Mánesů.

Druhá část exkurze s výkladem Dr. Blažíčkové - Horové by měla proběhnout v podzimním běhu Slánské akademie volného času. Několik fotografií z putování za malbou 19. století naleznete galerii.