čtvrtek 3. července 2008

Na podzim zahajujeme třetí ročník Slánské akademie

Ve třetím ročníku Slánské akademie volného času budeme v podzimním semestru pokračovat v tématu ČESKÉ STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ. Opět bychom se tak měli setkat s univ. prof. PhDr. Tomášem Durdíkem, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR) a pokračovat ve volném cyklu památky českých středověkých hradů. Rovněž mezi námi přivítáme - a také již tradičně - Ing. arch. Petra Chotěbora, CSc. (Kancelář prezidenta republiky), který nám přiblíží osudy a opravy nejvýznamnější památky Čech - Pražského hradu.

A vrátíme se také k české středověké literatuře. S Mgr. Jakubem Sichálkem (Ústav pro českou literaturu AV ČR) se zastavíme u rukopisného díla Život Krista Pána. Přiblížíme si tak dobu, kdy vznikala staročesky psaná próza. Tento text společně se staročeským Pasionálem a Životy svatých Otců patří k jejím prvotním a zároveň nejrozsáhlejším písemným počinům. Život Krista Pána, který vyšel poprvé tiskem v roce 2007 v brněnském nakladatelství Host, byl napsán v polovině XIV. století, kdy za vlády císaře Karla IV. dochází k mohutnému vzestupu českého kulturního života, písemnictví nevyjímaje. Tehdy také vznikla česká verze Legendy o sv. Kateřině, kterou mistrně převedl do novodobé češtiny Jiří Pelán a v pražské Viole ji recitoval nezapomenutelný Václav Voska. I u této literární památky se zastavíme.

S tímto literárním tématem souvisí exkurze do Alšovy jihočeské galerie - do nově otevřené stálé expozice gotického umění, kde jsou umístěna mistrovská díla jihočeské gotiky.

Mimo rámec středověkého českého umění se zastavíme u trvalého zdroje podnětů pro českou výtvarnou a duchovní kulturu - u památek "věčného města". Římské inspirace ("Et in Arcadia ego") tak nazval svůj příspěvek PhDr. Vladimír Přibyl (odbor kultury MěÚ Slaný), který se podělí s posluchači akademie o řadu podnětů ze svého letního putování Římem.

Přednášky budou probíhat o sobotách dopoledne, a to tak jako v loňském roce v salonku bývalého slánského hotelu Grand. Termíny přednášek oznámíme posluchačům během měsíce září. Slavnostní zahájení III. ročníku a předání pamětních listů proběhne v pondělí 15. září v 15.30 v obřadní síni Městského úřadu Slaný; první přednáška Vladimíra Přibyla - Římské inspirace - se uskuteční 20. 9. 2008 od 9. hod.

Mimo program slánské akademie, ale pod její patronací, proběhne jedno všední podzimní odpoledne v Malé galerii slánského muzea přednáška Ing. Efthimiose Papodopulose - Řecko, věčné návraty. Setkání se uskuteční u příležitosti 50. výročí příchodu řecké menšiny na území Československa po skončení řecké občanské války v letech 1948-1949 ("Řecké děti 1948").

Pořadatelem Slánské akademie volného času je Vlastivědné muzeum ve Slaném, které bude shromažďovat přihlášky a vybírat poplatky pro podzimní semestr. Činnost Slánské akademie probíhá také za podpory Středočeského kraje. O případných změnách Vás budeme informovat na stránkách Slánské radnice a na webových stránkách města Slaného - památková péče. Poplatek za jeden semestr bude činit 200 Kč.