sobota 21. října 2006

Exkurze – Litoměřice – P. Jan Nepomuk Jiřiště

V sobotu 21. října putovalo na šedesát posluchačů Slánské akademie na Litoměřicko (několik fotografií v galerii). Cílem bylo navázat na úvodní přednášku Dr. Jaroslavy Kroupové o českém raně středověkém umění. První zastávkou byly Doksany a návštěva tamní krypty a interiéru kostela, který přes barokní překryv si zachoval v podstatě půdorys románské baziliky a patrné fragmenty románského zdiva. V Litoměřicích nás očekával spolupracovník slánské akademie P. Jan Nepomuk Jiřiště, který působí v Bělé pod Bezdězem. Nato proběhla prohlídka středověkého umění v diecézní galerii (sochy evangelistů ze Žitenic, Lukas Cranach) a Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích (Mistr Litoměřického oltáře). Odpoledne následovalo setkání v katedrále sv. Štěpána, zhlédnutí tamní Piety od Mistra Týnské kalvárie a připomenutí osobnosti jejího stavitele – prvního litoměřického biskupa Maxmiliána Rudolfa Schleinitze. Tečkou za litoměřickým putováním bylo připomenutí 170. výročí úmrtí básníka Karla Hynka Máchy u jeho pomníku od Václava Blažka (1936).

sobota 7. října 2006

Dějiny umění českého středověku – PhDr. Jaroslava Kroupová


Po slavnostním středečním zahájení v obřadní síni Městského města Slaného (4.10.) se sešli posluchači Slánské akademie volného času v sobotu 7. října dopoledne k první přednášce, kterou měla pražská historička umění PhDr. Jaroslava Kroupová. Ve třech hodinách se mohli přítomní seznámit s nástinem českého románského umění. Na tuto přednášku naváže exkurze 21. 10. 2006 - jejíž cílem bude nejen krypta konventního kostela premonstrátského kláštera v Doksanech, ale i románská skulptura - tajemné sochy z kostela sv. Petra a Pavla v Žitenicích - dnes v Diecézní galerii v Litoměřicích. Odjezd účastníků exkurze 21. 10. v 8.15 od kláštera ve Slaném. Několik snímků z první přednášky v galerii.