sobota 22. září 2012

Zemřel prof. Tomáš Durdík - pravidelný host slánské akademie

Prof. Tomáš Durdík ve Slaném
Ve věku 61 let ve čtvrtek 20. 9. 2012 náhle zemřel významný český archeolog Tomáš Durdík. Zabýval se českou hradní architekturou a hmotnou kulturou vrcholného a pozdního středověku. V roce 2011 se stal prvním evropským archeologem, který obdržel za mimořádné úsilí mezinárodní cenu Europa Nostra.
Na Slánské akademii přednášel pravidelně, 6. října to mělo být již 21. setkání. Pro Slánskou akademii volného času je to obrovská ztráta, on podstatně vytvářel její profil … více o jeho památce ing. arch. Petr Chotěbor na vlnách Českého rozhlasu.

úterý 11. září 2012

Již 7. ročník Slánské akademie volného času

V sobotu 6. října 2012 začne podzimním semestrem 7. ročník Slánské akademie volného času. Tento den jsem se měli setkat s prof. Tomášem Durdíkem, DrSc., který však náhle zemřel – náhradní porgram zajišťujeme. Začínáme opět v 9 hodin v salónku bývalého hotelu Grand ve Slaném.

Další přednášející, které bychom ve Slaném v tomto podzimním semestru rádi přivítali, jsou Mgr. Hanuš Nykl, Ph.D., který patrně tentokrát nebude věnovat svou přednášku ruské literatuře, ale představí nám svou knihu o ruské kultuře, která má v podzimních měsících vyjít, a františkánský bibliotékář Jan Kašpar, se kterým jsme se setkali při návštěvě františkánského kostela Panny Marie Sněžné v Praze, kde nás provedl knihovnou.

Konkrétní témata přednášek a jejich termíny jsou zatím v jednání, ale včas je upřesníme a zveřejníme.

Co se týče podzimní exkurze, uděláme výjimku a nevyužijeme nabídky PhDr. Ireny Bukačové vypravit se znovu na severní Plzeňsko, tam bychom se chtěli vrátit opět na jaře. Dne 20. října 2012 bude naše exkurze směřovat do České Lípy na Litoměřicko. V České Lípě zhlédneme výstavu Středověké umění na Českolipsku a navštívíme baziliku Všech svatých a kostel sv. Kříže. Ještě před tím se na cestě do České Lípy zastavíme v Hrdlech u Bohušovic nad Ohří, kde zhlédneme Hiernlovu sochu sv. Prokopa. Po obědě naše cesta z České Lípy povede do kraje Bohuslava Balbína, a to konkrétně do Úštěku, kde vystoupáme na poutní místo Ostré (pokud nám nebude přát počasí, zastávku věnujeme městské památkové rezervaci v Úštěku), a do Liběšic, kde se zastavíme u galerie barokních soch. Poslední zastávka bude v Počaplech u Terezína, kde si prohlédneme kostel sv. Vojtěcha.

Přihlášky na podzimní semestr je třeba doručit a úhradu poplatku za semestr provést do 3. října 2012. Přihlášky s kopií potvrzení o zaplacení můžete odevzdat v kanceláři odboru kultury MěÚ Slaný, podatelně MěÚ Slaný, Vlastivědném muzeu ve Slaném, Infocentru Slaný nebo zaslat na adresu odboru kultury MěÚ Slaný. Také je možné přihlášky předat při první přednášce.

Poplatek zůstává stejný, tedy 200,-- Kč a můžete ho uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Slaný, poštovní poukázkou nebo převodem na účet města Slaného. Je třeba opět dodržet variabilní symbol, aby mohla být platba identifikována.

Pokud by se chtěl přihlásit nový zájemce, je třeba, aby se nejprve dostavil do kanceláře odboru kultury MěÚ Slaný, neboť předpis jeho platby musí být nejdříve zadán do počítače. Nebo se může informovat na odboru kultury MěÚ Slaný u Aleny Urbanové, tel.: 312 511 274, e-mail: urbanova@meuslany.cz.