neděle 8. prosince 2013

Vzpomínky na minulost I. – sobota 7.12.2013

Nepřízeň počasí způsobila, že původně ohlášená přednáška Doc. PhDr. Františka Gabriela, Ph.D., Hrady severních Čech, se nemohla uskutečnit. Dozvěděli jsme se však, že bychom o ní neměli přijít a je plánovaná pro jarní semestr, uvidíme. Přesto však setkání Slánské akademie 7. prosince 2014 v salónku bývalého hotelu Grand proběhlo ke spokojenosti všech přítomných. Úlohy přednášejícího se pohotově ujal zakladatel akademie a dlouholetý vedoucí odboru kultury MěÚ Slaný PhDr. Vladimír Přibyl. Nejprve však proběhlo opožděné předání diplomu Luboši Horovi z Kladna. Poté Vladimír Přibyl upozornil na dvě výstavy v Národní galerii v Praze, které mají určitý vztah k programu akademie, nebo ke Slanému. První z nich je výstavní projekt CM 863 (Svatý Cyril a Metoděj. Dějiny - tradice - úcta), který se koná v Anežském klášteře do 2. 2. 2014. V této souvislosti připomenul přednášku dr. Vladimíra Vavřínka o cyrilometodějské misii na Velkou Moravu. Upozornil nás, že na výstavě, vedle archeologických nálezů z velkomoravské doby, projevů úcty k těmto světcům od středověku až nedávné minulosti, nalezneme také současná díla moderního umění: Šindlerovy výtvarné návrhy inspirované hlaholicí, netradiční Hřebíčkova plastika Cyrila a Metoděje a Theimerovy dveře baziliky San Clemente v Římě z r. 2000.

Druhým připomenutím byla retrospektivní výstava celoživotního díla Ludvíka Kuby nazvaná Ludvík Kuba – poslední impresionista, která probíhá do 6. 4. 2014 v Salmovském paláci na Hradčanech. Vladimír Přibyl přiblížil vztah tohoto folkloristy, spisovatele a malíře ke Slanému, k jeho zdejším přátelům a připomněl také akce konané v letošním roce v našem městě k stoletému výročí jeho narození, na nichž se spolu s naší kolegyní Olgou Černušákovou podílel.
Následovalo představení dvou publikací vydaných odborem kultury MěÚ Slaný. Jedná se jednak o sborník příspěvků ze Slánských rozhovorů z minulého roku – Klášter premonstrátek v Doksanech a Slánsko, který je možné zakoupit ve slánském Infocentru. Druhou je drobný tisk z edice Památky Slaného a Slánska, jež je tentokrát věnována nedávno opravené soše Panny Marie Karlovské z Velvar.

Poté se již přednášející věnoval vlastnímu tématu tohoto setkání a tím bylo ukázat stav církevního památkového fondu na Slánsku a Kladensku – Vzpomínky na minulost. Nejdříve představil vizualizaci galerie, která by snad v budoucnu mohla vzniknout přestavbou špýcharu v Palackého ulici ve Slaném (arch. Michal Sborwitz - na obrázku dole) – podle přednášejícího je však dnes její realizace – díky nezájmu všech – již pouhým snem, byť projekt na galerii je zpracován ve stupni pro stavební řízení, a to včetně vitrín a výběru exponátů. Své místo zde mělo nalézt i sakrální umění, které se dnes, a to zejména z důvodu krádeží v kostelech, nachází v depozitáři skryto zrakům návštěvníků památek.
Poté již začal představovat jednotlivé svatostánky v regionu. Na promítaných fotografií jsme mohli spatřit, jak byly kostely zařízeny na počátku 90. let – vzpomínka na minulost – a jaký je jejich současný stav. Ten je dán jednak tím, že vybavení jejich interiérů bylo rozkradeno nebo muselo být před nájezdy lapků uschováno. Naskytl se nám tak mnohdy bezútěšný pohled na naše kulturní dědictví. Před přestávkou jsme tak imaginárně prošli tyto chrámy: kostel sv. Štepána ve Pcherách (zajímavý obraz Panny Marie Družecké), kostel sv. Lukáše ve Svárově (zde zaujal příběh shořelého oltáře) a kostel sv. Petra a Pavla v Unhošti. Po ní následovaly kostel sv. Bartoloměje v Hostouni, kostel sv. Jana Křtitele v Dubí, kostel sv. Mikuláše ve Vrapicích (vynikající barokní zařízení, nyní v depozitu) a zámecká kaple Nejsvětější Trojice v Kolči (celkově havarijní stav).
Tou byl tento trochu smutný výčet památek (snad v naději) ukončen; příležitostně bychom uvítali pokračování tohoto „putování“ někdy v budoucnu. Na závěr je třeba poděkovat Vladimíru Přibylovi, jak se pohotově zhostil této nenadálé situace, a popřát jemu i jeho kolegům mnoho úspěchů v záchraně našeho kulturního dědictví. (Pavel Zděnovec)


Žádné komentáře:

Okomentovat