sobota 20. dubna 2013

sobota 20. dubna / Za dílem Josipa Plečnika

V sobotu 20.dubna 2013 jsme se opět po čase setkali v Praze s PhDr. Helenou Čižinskou (Národní památkový ústav - Praha), která nás tentokrát provedla kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Za deštivého počasí jsme se časně ráno sešli v poměrně hojném počtu před západním průčelím tohoto svatostánku. Tady také započala naše průvodkyně svůj obsáhlý výklad.
Dověděli jsme se tak, že krátce poté, co byl na konci 19. století na tehdejších Královských Vinohradech postaven kostel sv. Ludmily, začalo se rozhodovat o vybudovaní dalšího chrámu, který by sloužil stále rostoucí obci. Nepříznivé okolnosti však způsobily, že přestože již r. 1908 došlo k zakoupení vhodného pozemku pro tuto stavbu, tak se s jeho výstavbou započalo až v r. 1928. Nebylo to ke škodě věci, protože po různých peripetií byl jeho realizací pověřen významný slovinský architekt Josip Plečnik, jehož jméno má většina z nás spojeno s přestavbou Pražského hradu za presidenta T. G. Masaryka. Ten pro značné pracovní vytížení později přizval ke spolupráci Otta Rothmayera, svého žáka z Uměleckoprůmyslové školy. Chrám byl dokončen v r. 1932, kdy byl vysvěcen pražským arcibiskupem Karlem Kašparem, avšak menší úpravy zde probíhaly až do nedávných let. Exteriéru stavby, který, jak zdůraznila průvodkyně, připomíná Kristův plášť, vévodí široká kostelní věž s dominantním prvkem kruhového okna – ciferníku. Věž vrcholí jablkem s křížem, dalšími insigniemi Krista Krále. Nad portály západního průčelí se nachází sochařská výzdoba (sochy Dobrý pastýř, Panna Marie s Ježíškem a Orantka) od Bedřicha Stefana.
Jedním z těchto tří portálů jsme vstoupili do chrámu, abychom byli seznámeni s výzdobou interiéru. Ten vychází z tradice starokřesťanských bazilik a inspiraci nacházel Plečnik v Římě. Vznikl tak jednolodní prostor s kazetovým stropem. Pozornost zde připoutá především sochařská výzdoba hlavního oltáře, jenž je dílem Plečnikova spolupracovníka Damiána Plešnika. Nad bílým oltářem z mramoru a zlacenými tepanými dvířky jakoby by se vznášela socha Krista doprovázena českými zemskými patrony (sv. Janem Nepomuckým, sv. Anežkou, sv. Vojtěchem, sv. Václavem, sv. Ludmilou a sv. Prokopem). Boční oltáře Panny Marie a sv. Josefa byly vytvořeny dle návrhu Otta Rothmayera. Okna s křesťanskými motivy jsou poté dílem Karla Svolinského. Exkurze poté pokračovala návštěvou krypty, pří jejíž výzdobě byly využity kameny ze III. nádvoří Pražského hradu, sakristie, v níž se nachází krásné lavabo (umyvadlo) z tmavého mramoru, a dále přes předsíň druhého patra až do věžní chodby, kde se nám otevřel nezvyklý pohled na unikátní rampu, která obíhající kolem stěn věže až nahoru tvoří spojnici k místnosti vlastní zvonice.
Na závěr než nezbývá poděkovat dr. Čižinské za seznámení s tímto úchvatným dílem Josipa Plečnika, které je od r. 2010 národní kulturní památkou a jenž by zasloužilo se dostat do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, a snad se těšit na další putování po pražských památkách. (Pavel Zděnovec)
Několik snímků z putování zde


Žádné komentáře:

Okomentovat