sobota 9. března 2013

Petr Chotěbor – K sochařské výzdobě svatovítské katedrály

 V sobotu 9. března 2013 jsme měli možnost znovu mezi námi přivítat Ing. arch. Petra Chotěbora,CSc., který si připravil přednášku o sochařské výzdobě pražské svatovítské katedrály. Úvodní blok byl věnován chrličům, o kterých pan architekt připravil malou výstavu v Ústavu šlechtičen na Pražském hradě, k výstavě byl vydán také katalog. Těchto kamenných nestvůr, pitvorných lidských nebo zvířecích figur je na katedrále 133, z nichž většina pochází z 19. Století, a to jednak z Krannerovy opravy v 60. letech a následné Mockerovy dostavby chrámu. Výjimečně se i zachovaly na svých místech chrliče z doby stavby katedrály za Petra Parléře. Mnohé z nich dosud slouží svému účelu, některé však mají pouze dekorativní funkci. Dále byla věnována pozornost tomu, jak vlastně funguje odvod dešťové vody ze střech katedrál, zde vedle sv. Víta byl uváděn příklad kostelů v Řezně a Cáchách (ještě původní středověké chrliče). Zmíněno bylo také užití chrličů, a to jako jednoho ze symbolů gotické architektury na dílech středověkých umělců, jako je např. svatovítské pastoforium ve svatováclavské kapli. Tento blok byl pak ukončen představeným jednotlivých svatovítských chrličů, které jsou svébytnými sochařskými výtvory lidské fantazie, jež upomínají na svět démonů a monster, avšak také vtipně glosují dobu svého vzniku (připomínka prusko – rakouské války v roce 1866). Po krátké pauze začal druhý blok, který byl věnován méně známé sochařské výzdobě katedrály, která je většinou zraku jejích návštěvníků skryta a i odborník se k ní dostane pouze v případě nějaké opravy chrámu, kdy je přístupna pouze s pomocí lešení. Jedná se třeba o různé druhy konzol, jenž velice kvalifikovaný kameník upravil do podoby groteskních masek se zvířecími nebo rostlinnými rysy, které své místo nacházejí jak na vnější, tak i vnitřní výzdobě chrámu. Závěrečný blok pak byl věnován tomu, kde nacházeli svou inspiraci ti, kdo se podíleli na podobných sochařských dílech při dostavbě chrámu v 19. a na počátku 20. století. Vzorem byla přímo středověká část této stavby a um jejích tvůrců. Novodobá část se tak v detailech stala do určité míry kopii té staré. Na závěr je nutno poděkovat za tento nezvyklý pohled na svatovítskou katedrálu a doufat, že se k ní v budoucnu s architektem Petrem Chotěborem ze Správy Pražského hradu znovu vrátíme. Pár snímků ze setkání zde

Ing. Petr Chotěbor přednáší ve Slaném o sochařské výzdobě pražské katedrály

Žádné komentáře:

Okomentovat