neděle 15. dubna 2012

Píšu to při světle nočním

V sobotu 14.dubna se uskutečnila v tomto semestru prvá přednáška věnovaná literatuře. Zavítal mezi nás nový přednášející mladý literární historik Mgr. Luděk Korbel, který nás seznámil s životy a tvorbou několika spisovatelů, patřící těm jejichž osudy poznamenal komunistický režim. Starší předválečnou generaci zastoupil básník a prozaik Jakub Deml, který jako kněz zažil persekuci katolické církve v 50.letech. Vyslechli jsme ukázky z jeho vydané korespondence „Píšu to při světle nočním“ a knihy Podzimní sen. Z literátů druhé poloviny 20.st., kteří byli poznamenáni událostmi r.1968 a následné normalizace, byli vybráni vedle Josefa Škvoreckého dnes veřejnosti méně známí autoři Josef Jedlička, Karel Michal, Viola Fischerová a Jan Zábrana. Josef Jedlička, jenž debutoval autobiografickou novelou Kde život náš je v půli odehrávající se v severních Čechách – Litvínově, po srpnových událostech emigroval do západního Německa, kde působil v Mnichově jako redaktor Svobodné Evropy. Jeho přítel Karel Michal, který mimo jiné byl autorem scénářům k filmům Bílá paní a Čest a sláva, našel exil v švýcarské Basileji, avšak s tím, že musel opustit rodnou zemi, se do konce života nevyrovnal. Básnířka Viola Fisherová, která byla manželkou obou spisovatelů, se dožila sametové revoluce a vrátila zpět do Čech, kde vydala ještě několik knih. Oproti tomu básník a překladatel Jan Zábrana, jehož zásluhou se mohli seznámit zdejší čtenáři z díly významných anglických, amerických a ruských autorů, žil do své smrti v normalizačním Československu. Měli jsme možnost slyšet útržky z jeho korespondence s Josefem Škvoreckým a vidět kousek z dokumentu Jistota nejhoršího, kde herec Vladimír Dlouhý četl z jeho deníků. Přednášku ukončilo promítnutí několika ukázek z filmu Čest a sláva, který na festivalu v Benátkách r.1969 získal cenu za nejlepší zahraniční film.
Za pár dní odjíždí Luděk Korbel na rok do Chorvatska, aby tam vyučoval naše krajany mateřekému jazyku. Z auditoria kolegů a kolegyň bylo v sobotu vysloveno přání, aby po roce přišel zase mezi nás. Návštěva byla přislíbena, a tak se těšíme! Snímky z tohoto pozoruhodného setkání  v galerii.
( Pavel Zděnovec )

Žádné komentáře:

Okomentovat