pondělí 16. ledna 2012

Slánská akademie volného času - jaro 2012

V současné době sestavujeme harmonogram přednášek jarního semestru 6. ročníku Slánské akademie volného času. Opět se setkáme s prof. PhDr. Tomášem Durdíkem, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR) a pohovoříme a ohradní architektuře, přivítáme opět Mgr. Hanuše Nykla, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR), se kterým otevřeme další kapitolu o ruské literatuře, ta bude věnována Ivanu Alexandroviči Gončarovovi.

• První setkání bude věnováno památkám Slánska.
Ve volném cyklu Bohemia sancta, po přednáškách o sv. Václavovi (prof. Jan Royt), sv. Prokopovi (Mgr. Pavel Heřmánek), naváže PhDr. Vladimír Přibyl příspěvkem o svatém Janu Nepomuckém – Svatojánské putování po Slánsku v sobotu 4. 2. 2012.

• Rádi bychom na akademii představili i nové mladé tváře, letos to bude Mgr. Luděk Korbel s přednáškou Druhá tvář poválečné literatury.

• Letošní jarní exkurze za památkami bude mířit opět na sever Plzeňska, za barokem J. B. Santiniho. Putování připravujeme, tak jako loni, s ředitelkou Muzea v Mariánské Týnici PhDr. Irenou Bukačovou.   

• Přihlášky na jarní semestr je třeba doručit a úhradu poplatku za semestr provést do 3. února 2012. Přihlášky s kopií potvrzení o zaplacení můžete odevzdat v kanceláři odboru kultury MěÚ Slaný, podatelně MěÚ Slaný, Vlastivědném muzeu ve Slaném, Infocentru Slaný nebo zaslat na níže uvedenou adresu. Také je možné přihlášky předat při první přednášce.

•Poplatek zůstává stejný, tedy 200,-- Kč a můžete ho uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Slaný, přiloženou poštovní poukázkou nebo převodem na účet města Slaného. Je třeba opět dodržet variabilní symbol, aby mohla být platba identifikována.

• Pokud by měl někdo zájem se do slánské akademie nově přihlásit, je třeba, aby se nejprve dostavil do kanceláře odboru kultury MěÚ Slaný, neboť předpis jeho platby musí být nejdříve zadán do počítače.

• Další informace Alena Urbanová, Městský úřad Slaný – odbor kultury; tel. 312511274 / urbanova@meuslany.cz.

•Přihláška ke stažení ve formátu PDf zde

 

Žádné komentáře:

Okomentovat